Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü

Misyonumuz

Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü olarak 2007’den bugüne dek nesilden nesle devredilmiş gelenekler ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her yeni dönemle taze fikirleri ve bakış açılarını da bu mirasa ekleyerek çalışmalarımızı belirli bir çizgide ilerletiyoruz. Bizim çizgimiz kişilerle değil, fikirlerledir. Bu yüzden her fırsatta fikir kulübü olduğumuzu belirtiyoruz.


Akademik çalışmalarımız, iç eğitimlerimiz, gezilerimiz, atölyelerimiz ve her sene “Yurttaş” adı altında yayımladığımız dergimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü çerçevesinde kulübümüzün ana tüzüğünün 2. Maddesinde de belirtildiği üzere “Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri etrafında fikri ve mesleki gelişmeler sağlamak” doğrultusundadır. Demokrasi kültürünü, hukuk devleti ilkesini ve Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, laik ve tam bağımsız bir Türkiye hedefleyen bizler, yola bu inançla çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız etkinliklerle bilgi birikimimizi genişletmeyi, Türkiye Cumhuriyeti’ne faydalı birer vatandaş ve hukukçu olmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki toplumumuzu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında kendimizi geliştirmekten geçer.


Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü, 2007’den beri bu prensip ve ilkeler çerçevesinde devam etti ve C.H.K geleneği var oldukça Atatürkçü, bağımsızlıkçı, demokrat ve vatansever bir öğrenci kulübü olarak kalacak, güçlü sesini duyurmaya devam edecektir.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Mustafa kemal atatürk