Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü

Hakkımızda

Yazılarımız için tıklayınız.

Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü kurulduğu 2007 yılından bugüne dek, Cumhuriyet düşüncesinin, hukuk fakültesi öğrencileri tarafından daha iyi anlaşılması, değerlerinin ve kazanımlarının korunması, geliştirilmesi için çok sayıda konferans, eğitim semineri, panel ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemiş, ilgili konularda yetkin birçok ismi fakültemize konuk etmiş bulunmaktadır.

“Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kulübün Amacı ve Çalışmaları

Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü ‘nün amacı “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri etrafında bir araya getirmek, hukuk alanına ilişkin çalışmalarda bulunarak öğrencilerin fikri ve mesleki gelişmelerini sağlamak, diğer alanlara ilişkin gelişmeleri öğrenmelerini ve öğrenme isteklerini arttırmalarını sağlamaktır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü çerçevesinde;

1) Öğrenciler arasında düşünce derinliği sağlayarak öğrencinin temel sorunlarına ortak çözümler üretmek, hukukun hayatımızdaki yerini irdeleyerek üniversitedeki fikir hayatını canlandırmak,

2) Öğrenci yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan sosyal hayatı güçlendirmek,

3) Çağdaş Türk Hukukçularını araştırıp öğrenerek, gençlerin hukukun gelişimini takip ederken Türk hukukunun geçmişini öğrenmelerini sağlamak

4) Yaşayan, çağdaş ve saygın Türk hukukçularını gençlerle buluşturmak ve deneyimlerini aktarmalarına olanak sağlamak,

5) Kulübün amaçları doğrultusunda;

  • Panel, konferans, sempozyum ve bu gibi aktiviteler düzenlemek.
  • Öğrencilerin, kulübün dönemlik yayın organı olan “Yurttaş” dergisinde hukuki, bilimsel, kültürel yazılar yazmaya teşvik etmek.

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK